• www.tiantaisi.com
   
  修行不可以求速成
  信息来源:天台寺    发布时间:2018-03-06

   修行不可以求速成.jpg

    

    汝欲光令汝圆觉妙心,廓然开悟,此心乃佛所证之心寂光真境,常得现前,此境乃佛所居之境莲池愿文虽有此语,切不可发痴,欲其即得。若欲即得,必定著魔发狂,佛也不能救矣。譬如小儿扶墙而走,尚难不跌倒。而欲飘行长空,遍观四海,岂非梦话。但求往生,即了生死。若欲悟此心,见此境,尚须渐修,方能分悟分见。若圆悟圆见,非成佛不能。

  最新推荐